Мэдээ

2020-04-07ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
2020-04-07ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
2020-04-06250 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА
2020-04-01ЖАРГАЛАН СУМЫН 100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА
2020-03-31ШАРГА СУМЫН 75 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА
2020-03-19ШАРГА СУМЫН 10 ОРТОЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА
2020-03-19 ХАЛИУН СУМЫН 10 ОРТОЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА
2020-03-19БИГЭР СУМЫН 100 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА
2020-03-19БИГЭР СУМЫН 320 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА
2020-03-10ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
2019-12-19Дарив сумын 320 суудалтай сургуулийн барилга ашиглалтад орлоо
2019-12-18ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
2019-11-22Алтай сумын эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга
2019-11-22Алтай сум тамгын газрын барилга
2019-11-22Алтай сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга
2019-11-20Цээл сумын 250 хүний суудалтай соёлын төвийн барилга
2019-11-20Цээл сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга
2019-11-20Цогт сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга
2019-11-19Бигэр сумын 320 хүүхдийн сургууль
2019-11-19Бигэр сумын 100 хүүхдийн дотуур байр
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР