ЖАРГАЛАН СУМЫН 100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА

2020-04-01

ЖАРГАЛАН СУМД ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2020.04.01                                                                                                                                                      Алтай хот

ОБЬЕКТИЙН НЭР____________ ЖАРГАЛАН СУМЫН 100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА

БАРИЛГА ___________________ ГОВЬ-АЛТАЙ ЖАРГАЛАН СУМ

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨРӨЛ___ БАРИЛГА УГСРАЛТ

ГЭРЭЭНИЙ ДУГААР, ДҮН, ОГНОО_________ ТӨБЗГ-2019/ХII.1.1253, 899 889 120 ТӨГРӨГ, 2019.11.04

АЖИЛ ЭХЛЭХ, ДУУСАХ ХУГАЦАА _________ 2019.06.01-2020.05.01 ӨДӨР

БЗХЯНАЛТЫН ЗАРДАЛ___________________ 15 409 933 ТӨГРӨГ

НОРМЧЛОЛЫН САН______________________ 1 386 894 ТӨГРӨГ

 

БАРИЛГЫН ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТ-ын ажлыг 2020 оны 04 дугаар сарын 01-ны өдөр барилгын ажлын талбайд

Захиалагчийг төлөөлөгч: ГХБХБГазрын мэргэжилтэн Г.Бат-Эрдэнэ, Н.Ган-Эрдэнэ, жолооч Ж.Даваасүрэн

Ашиглагчийн төлөөлөгч: Жаргалан сумын Засаг дарга

Гүйцэтгэгчийн төлөөөлөгч: "Хүслэнт хүдэр" ХХК-ны ажилтан

 

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦ: Суурын ажил хийгдсэн байв. Барилгын суурьд бетоны маркыг үл эвдэх аргаар Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын шинжээч Н.Ган-Эрдэнэ тодорхойлов.

 

ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ:

 1.Суурын бетон хөлдсөн Үл эвдэх аргаар 3 газар тодорхойлход бетоны марк хүрэгүй шаардлага хангахгүй байгаа тул барилгын суурын ажлыг буулгаж дахин хийх үүрэг чиглэл өгөн ажиллалаа.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР