ШАРГА СУМЫН 75 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА

2020-03-31

ШАРГА СУМД ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2020.03.31                                                                                                                                                      Алтай хот

ОБЬЕКТИЙН НЭР____________ ШАРГА СУМЫН 75 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  БАРИЛГА

БАРИЛГА ___________________ ГОВЬ-АЛТАЙ ШАРГА СУМ

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨРӨЛ___ БАРИЛГА УГСРАЛТ

ГЭРЭЭНИЙ ДУГААР, ДҮН, ОГНОО_________БСШУСЯ/201902186, 855 542 356.0 ТӨГРӨГ, 2019.05.31

АЖИЛ ЭХЛЭХ, ДУУСАХ ХУГАЦАА _________ 2019.05.31-2020.06.01 ӨДӨР

БЗХЯНАЛТЫН ЗАРДАЛ___________________ 14 543 191 ТӨГРӨГ

НОРМЧЛОЛЫН САН______________________ ................... ТӨГРӨГ

 

БАРИЛГЫН ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТ-ын ажлыг 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдөр барилгын ажлын талбайд

Захиалагчийг төлөөлөгч: ГХБХБГазрын мэргэжилтэн Г.Бат-Эрдэнэ,  жолооч Ж.Даваасүрэн

Ашиглагчийн төлөөлөгч: Шарга сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч эрхлэгч

Гүйцэтгэгчийн төлөөөлөгч: "Эх цэнхэр" ХХК-ны инженер

 

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦ: Суурын ажил хийгдэж байв.

 

ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ:

 1.Хөрсний инженер-геологийн дүгнэлт гаргуулах.Тус дүгнэлтийг үндэслэн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх

2. Барилга угсралтын ажлыг эхлэх дүгнэлт гарах хүртэл барилга угсралтын ажлыг түр хугацаанд  зогсоох үүрэг даалгавар чиглэл өгөн ажиллалаа.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР