Есөнбулаг сумын газрын даамлыг төвийн байнгын сүлжээнд холбож иргэдэд түргэн шуурхай үйчилхээр хэвийн ажиллагаанд орууллаа

2018-06-11

Есөнбулаг сумын газрын даамлыг төвийн байнгын сүлжээнд холбож иргэдэд түргэн шуурхай үйчилхээр хэвийн ажиллагаанд орууллаа

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР