Мэдээ

2017-12-122017 оны барилга, хот байгуулалтын хэлтэсийн тайлан
2017-11-22Алтай сумын 240 хүүхдийн суудалтай сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг улсын комисс ашиглалтанд хүлээн авлаа
2017-11-22Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Бугат сумын 320 хүүхдийн суудалтай сугуулийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтанд оруулав
2017-11-20Сумдын газрын даамлуудад Бэлчээрийн мониторингийн сургалт амжиллтай зохион байгуулаж дууслаа
2017-10-09ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
2017-02-132017 он 02 сарын 03-10 ний ГХБХБГазрын мэдээ
2017-01-302017 он 1 сарын 23-27 ний ГХБХБГазрын мэдээ
2016-04-22Газар эзэмших төсөл сонгон шалгаруулалтын урилга
2016-03-11Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГазар улсад шилдэгээр шалгарлаа
2016-03-10ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ
2014-06-30Усны ёроолын зураглалын шинэ технологи эзэмших сургалтад хамрагдлаа
2014-05-28Улаанбаатар хотын 1:1000 машстабтай байр зүйн тоон зураг зохиох хоёрдугаар шатны төсөл нээлтээ хийлээ
2014-05-28БНХАУ-ын Шинжлэх ухааны академийн “Тандан судалгаа ба дижитал дэлхий” хүрээлэнгийн төлөөлөгчид айлчиллаа
Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР