БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 1. Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын дарга                     М.Ууган-Эрдэнэ                                        99997615
 2. Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                                  Ж.Мөнхболд                                              99889079
 3. Барилга, Хот байгуулалтын хэлтсийн дарга                                                        Б.Бямбадорж                                            91112389
 4. Нягтлан бодогч                                                                                                   Н.Түмэндэмбэрэл                                           99487153
 5. Хууль, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн                                                                    С.Болорцэцэг                                             99044907
 6. Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн                                                                   Н.Бямбасүрэн                                            99016776
 7. Архив, Бичиг хэрэг, Нярав                                                                                  С.Оргилболд                                                    94009042
 8. Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, өмчлөлийн мэргэжилтэн                    А.Пүрэвсэд                                                96497788
 9. Кадастрын мэргэжилтэн                                                                                      М.Ариунсэлэнгэ                                             99833312
 10. Геодези, Зураг зүйн мэргэжилтэн                                                                        Г.Болд-Эрдэнэ                                            99919268
 11. Газрын төлбөр, татвар үнэлгээний мэргэжилтэн                                         Ш.Батчимэг                                                 99870468
 12. Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын мэргэжилтэн                   З.Отгонцэцэг                                               94020609
 13. Барилгын хяналтын мэргэжилтэн                                                                        Г.Бат-Эрдэнэ                                              99505819
 14. Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн                                        Д.Бямбарагчаа                                           98980292
 15. Барилгын лабораторийн шинжээч                                                                       Н.Ган-Эрдэнэ                                              99484404
 16. Жолооч                                                                                                              Ж.Даваасүрэн                                                99318299

СУМЫН ГАЗРЫН ДААМАЛ

 1. Есөнбулаг сумын даамал                                            Б.Гантуул                                              99700873
 2. Есөнбулаг сумын даамал                                            Б.Гантуул                                              99700873
 3. Алтай сумын даамал                                                   Б.Энхтуяа                                              95854505
 4. Баян-Уул сумын даамал                                              С.Оюунбилэг                                         94111120
 5. Бугат сумын даамал                                                   С.Буяннэмэх                                          99248173
 6. Бигэр сумын даамал                                                   Б.Зундуй                                               99484470
 7. Дарив сумын даамал                                                   Б.Нямаасүрэн                                       99654963
 8. Дэлгэр сумын даамал                                                 С.Наранцэцэг                                        99841285
 9. Жаргалан сумын даамал                                             М.Очмаа                                               86980440
 10. Халиун сумын даамал                                                 Б.Батцацрал                                          99892078
 11. Хөхморьт сумын даамал                                              М.Гансэлэм                                           89910383
 12. Тайшир сумын даамал                                                Батнасан                                               86991992
 13. Төгрөг сумын даамал                                                  Ж.Батбаяр                                             95009522
 14. Тонхил сумын даамал                                                 Л.Даваацэрэн                                       99533739
 15. Цогт сумын даамал                                                    Д.Алтанцэцэг                                         88987574
 16. Цээл сумын даамал                                                   Б.Насанбуян                                          99062636
 17. Чандмань сумын даамал                                            Л.Мөнхжаргал                                       88763736
 18. Шарга сумын даамал                                                 Б.Гэрэлт-Од                                           91992971
 19. Эрдэнэ сумын даамал                                                Э.Энхбаяр                                             94980107

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР